Тэмцээний мэдээлэл: WOF Отелло 2021-09-20T02:00:00+03:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/186768/

Зохион байгуулагч
WOF-TeamAdmin
Цагийн хяналт
20 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
World Othello Team Masters 2021 - Mexico vs. USA (Elimination match)
багийн бүрэлдэхүүн
4
Өрөг хоорондын хугацаа
300 Секунд
баг 1
Team Mexico
баг 2
Team U.S.A.