Тэмцээний мэдээлэл: WOF Отелло 2021-11-27T14:00:00+02:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/189514/

Зохион байгуулагч
WOF-TeamAdmin
Цагийн хяналт
30 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
WOTM 2021 - SEMIFINAL 2 - RUSSIA VS. SWEDEN
багийн бүрэлдэхүүн
4
Өрөг хоорондын хугацаа
600 Секунд
баг 1
Team Russia
баг 2
Team Sweden