Тэмцээний мэдээлэл: Судоку (Хялбар) 2022-06-04T16:00:00+03:00

Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/196647/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
100 минут
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
8