Тэмцээний мэдээлэл: Судоку (Хялбар) 2013-01-17T14:00:00+02:00

Хаалттай тэмцээн
(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/30687/

Зохион байгуулагч
Meikop
Цагийн хяналт
5 минут
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
Mõttespordi olümpiaadi II etapp - põhikool (5. - 9. klass)
Өрөгийн тоо
11
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: