Үгийн сүлжээ (Хялбар) (2020-02-15T19:45:00+02:00 - 2020-02-15T19:54:16+02:00)

Зохион байгуулагч
Mets58
Цагийн хяналт
5 минут
Чансаа нэр Kerge Kerge 10x10 Kerge 10x10 Kerge 13x13 Kerge Хугацаа Рэйтингийн өөрчлөлт
1. Rambo96 00:26 00:31 00:42 00:48 01:37 04:03 2
2. tannuma 00:40 00:39 01:08 01:20 02:03 05:48 3
3. Haavik 00:57 01:05 01:42 01:57 03:36 09:16 -5