Техас Холдэм (2020-02-22T23:23:00+02:00 - 2020-02-22T23:31:13+02:00)

Зохион байгуулагч
orast
Цагийн хяналт
10 секунд / Нүүдэл
Рэйтингийн хязгаар
500 -
Чансаа нэр Стак Рэйтингийн өөрчлөлт
1. Ruuster 2000 1000
2. figaro 0 -500