Энтропи (2021-02-23T19:49:00+02:00 - 2021-02-23T20:38:44+02:00)

Зохион байгуулагч
orast
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Чансаа нэр 1 2 3 Оноо Progress
1. öö💙pai 2:13.28 3:20 4:20 53.28 99.84
2. DavidJameson 1:6.72 4:20 3:20 46.72 80.16
3. orast 4:20 1:0 2:0 20 60
4. antsuonu 3:0 2:0 1:0 0 0