Орос даам (2021-08-09T14:00:00+03:00 - 2021-08-09T14:35:09+03:00)

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Тодорхойлолт
Üks, kaks ja kabesse!
Тэмцээний тоглолтыг ачаалах
Чансаа нэр 1 2 3 4 5 Оноо Buchholz (Full truncated)
1. 123456 4:2 2:2 5:2 3:2 0:2 10 20
2. Äks 5:2 1:0 3:0 0:2 4:2 6 24
3. vecseianna13 0:2 4:0 2:2 1:0 5:2 6 24
4. b.andicsku 1:0 3:2 0:2 5:2 2:0 6 24
5. tamas.toth 2:0 0:2 1:0 4:0 3:0 2 28