Гомоку (2015-01-19T15:54:00+02:00 - 2015-01-19T16:09:02+02:00)

Зохион байгуулагч
ants
Цагийн хяналт
1 минут + 0 секунд
Тодорхойлолт
Tabasalu välk
Тэмцээний тоглолтыг ачаалах
Чансаа нэр 1 2 3 4 5 6 7 Оноо Progress
1. Mark Heidmets 4:2 5:2 2:2 3:2 6:2 7:2 8:2 14 56
2. Paco Garcia de la Banda 8:2 3:2 1:0 5:2 7:2 4:0 6:2 10 42
3. 7:2 2:0 4:2 1:0 8:2 6:2 5:2 10 36
4. Anette Salei 1:0 6:2 3:0 8:2 5:2 2:2 7:2 10 32
5. Anete Düüna 6:2 1:0 7:2 2:0 4:0 8:2 3:0 6 28
6. Kaur Kaljola 5:0 4:0 8:2 7:2 1:0 3:0 2:0 4 18
7. Laura Kärner 3:0 8:2 5:0 6:0 2:0 1:0 4:0 2 12
8. Helena Jakobi 2:0 7:0 6:0 4:0 3:0 5:0 1:0 0 0