Тэмцээний хайлт

Хугацаа -
Дүн: 6
Тоглолт Тодорхойлолт Зохион байгуулагч Ялагч Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Тэмцээний хураамж Оролцогчийн тоо Тэмцээний ширээ
Орос даам Mõttespordi
olümpiaadi III
etapp - põhikool
(5. - 9. klass)
Meikop LionPriit 2021-03-09T13:30:00+02:00 2h 29min - 161 Нээлттэй
Орос даам Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- põhikool (5. - 9.
klass)
Meikop LionPriit 2021-01-19T13:30:00+02:00 2h 22min - 192 Нээлттэй
Орос даам Mõttespordi
olümpiaadi I etapp
- põhikool (5. - 9.
klass)
Meikop LionPriit 2020-11-24T13:30:00+02:00 2h 31min - 237 Нээлттэй
Орос даам Mõttespordi
olümpiaadi IV etapp
- põhikool (5. - 9.
klass)
Meikop LionPriit 2020-03-17T13:30:00+02:00 2h 23min - 148 Нээлттэй
Орос даам Mõttespordi
olümpiaadi II etapp
- põhikool (5. - 9.
klass)
Meikop hansrobert 2020-01-14T13:30:00+02:00 2h 29min - 231 Нээлттэй
Орос даам Mõttespordi
olümpiaadi I etapp
- põhikool (5. - 9.
klass)
Meikop LionPriit 2019-11-26T13:30:00+02:00 2h 27min - 271 Нээлттэй