Тэмцээний хайлт

Хугацаа -
Дүн: 1
Тоглолт Тодорхойлолт Зохион байгуулагч Ялагч Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Тэмцээний хураамж Оролцогчийн тоо Тэмцээний ширээ
рэнзү The Third World
Renju Open Online
tournament, gr. A -
For players born
not later 2007 Dec.
31 (mängijaile kes
on sündinud enne
31.12.2007)
ants EpifanovD 2020-12-05T09:00:00+02:00 1d 5h 36min - 65 Нээлттэй