Хэрэглэгчийн olumets Дурак пасс тоглолт Тоглосон тоглогч ikkajuss

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак пасс olumets ikkajuss 2010-11-15T19:22:20+02:00 00:02:00 0 0 0