Хэрэглэгчийн olumets Отелло тоглолт Тоглосон тоглогч KRISS

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Отелло olumets KRISS 2008-09-10T18:00:12+03:00 00:07:03 -21 21 60 Нээлттэй