Хэрэглэгчийн Setu Double up тоглолт Тоглосон тоглогч nugispugis

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Double up nugispugis Setu 2018-12-19T09:45:54+02:00 00:12:10 18 -18 0