Хэрэглэгчийн ariett Судоку тоглолт Тоглосон тоглогч KP-

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Судоку 9x9 KP- ariett 2014-01-23T13:18:05+02:00 00:00:02 15 -15 0