Хэрэглэгчийн rakett69 Дурак пасс тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1399 - 23 11 12 0
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
rakett69 vs. Liidia 1 0 1 0
rakett69 vs. PetrolV8 1 0 1 0
rakett69 vs. repse 1 0 1 0
rakett69 vs. vindimeister 1 0 1 0
rakett69 vs. aiku61 1 1 0 0
rakett69 vs. JanSebastian 1 1 0 0
rakett69 vs. otto35 1 1 0 0
rakett69 vs. Rollinni 1 1 0 0
rakett69 vs. sirle2001 1 1 0 0
rakett69 vs. karlustav 6 2 4 0
rakett69 vs. markus007 8 4 4 0
Нийт: 23 11 12 0