Хэрэглэгчийн Maksim Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч stoyanov2003

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action Maksim stoyanov2003 2022-05-12T18:10:03+03:00 00:05:04 -19 19 1 Нээлттэй