Хэрэглэгчийн Maksim Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч dariaN

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action Maksim dariaN 2022-05-12T17:50:30+03:00 00:04:35 -22 22 27 Нээлттэй