Хэрэглэгчийн Andrei2007 Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч JaroslavR

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action JaroslavR Andrei2007 2022-05-12T17:11:00+03:00 00:05:53 19 -19 40 Нээлттэй