Хэрэглэгчийн TheAnswer Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч Hommik

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар Hommik TheAnswer 2020-07-05T15:06:46+03:00 00:04:20 -23 23 62 Нээлттэй