Хэрэглэгчийн TheAnswer Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч antsuonu

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар TheAnswer antsuonu 2015-12-22T21:00:00+02:00 00:13:44 -3 3 120 Нээлттэй