Хэрэглэгчийн TheAnswer Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч Tarzan

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар Tarzan TheAnswer 2015-12-22T21:14:14+02:00 00:05:00 -16 16 0 Нээлттэй