Хэрэглэгчийн TheAnswer Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч alikaan

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар alikaan TheAnswer 2015-12-16T21:00:00+02:00 00:05:00 -19 19 0 Нээлттэй