Хэрэглэгчийн denisf Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч matushkina

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action matushkina denisf 2022-05-12T17:40:40+03:00 00:08:54 -18 18 24 Нээлттэй