Хэрэглэгчийн denisf Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч Nikita2002

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action denisf Nikita2002 2022-05-12T18:10:03+03:00 00:08:49 -23 23 37 Нээлттэй