Хэрэглэгчийн denisf Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч MishaS

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action MishaS denisf 2022-05-12T17:11:00+03:00 00:04:57 -21 21 22 Нээлттэй