Хэрэглэгчийн denisf Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч dariaN

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action denisf dariaN 2022-05-12T17:31:17+03:00 00:03:41 21 -21 24 Нээлттэй