Хэрэглэгчийн denisf Lines of action тоглолт Тоглосон тоглогч VladlenaV

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Lines of action VladlenaV denisf 2022-05-12T17:21:57+03:00 00:05:20 -21 21 25 Нээлттэй