Хэрэглэгчийн aabraham шатар тоглолт Тоглосон тоглогч ustavK

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
3 3 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
шатар aabraham ustavK 2020-06-12T09:15:47+03:00 00:10:03 0 0 79 Нээлттэй
шатар aabraham ustavK 2019-04-23T10:02:06+03:00 00:03:26 1 -1 25 Нээлттэй
шатар aabraham ustavK 2019-04-09T09:43:48+03:00 00:10:30 7 -7 67 Нээлттэй