Хэрэглэгчийн aabraham шатар тоглолт Тоглосон тоглогч steneli23

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 2 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
шатар aabraham steneli23 2018-02-13T08:30:55+02:00 00:10:10 8 -8 59 Нээлттэй
шатар aabraham steneli23 2018-02-01T11:47:58+02:00 00:08:07 4 -4 61 Нээлттэй