Хэрэглэгчийн Juntsu Дурак тоглолт Тоглосон тоглогч tuli1

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак Juntsu tuli1 2017-05-01T20:23:28+03:00 00:02:22 -20 20 72