Хэрэглэгчийн Juntsu Дурак тоглолт Тоглосон тоглогч Hella1

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак Juntsu Hella1 2020-09-21T19:06:19+03:00 00:05:40 21 -21 15