Хэрэглэгчийн TormW Отелло тоглолт Тоглосон тоглогч MiaV

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Отелло MiaV TormW 2019-01-14T14:55:47+02:00 00:00:06 21 -21 0 Нээлттэй
Отелло TormW MiaV 2019-01-14T14:51:04+02:00 00:04:11 23 -23 60 Нээлттэй