Хэрэглэгчийн TormW Отелло тоглолт Тоглосон тоглогч Zeynep

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
6 1 5 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Отелло Zeynep TormW 2019-01-14T14:10:50+02:00 00:03:22 21 -21 60 Нээлттэй
Отелло TormW Zeynep 2019-01-15T12:55:36+02:00 00:01:43 -20 20 41 Нээлттэй
Отелло Zeynep TormW 2019-01-25T13:12:08+02:00 00:03:46 20 -20 60 Нээлттэй
Отелло Zeynep TormW 2019-01-25T13:16:08+02:00 00:04:31 -23 23 59 Нээлттэй
Отелло Zeynep TormW 2019-01-25T13:21:06+02:00 00:03:04 20 -20 60 Нээлттэй
Отелло Zeynep TormW 2019-05-31T13:39:51+03:00 00:01:55 19 -19 60 Нээлттэй