Хэрэглэгчийн pente_player рэнзү тоглолт Тоглосон тоглогч ctarenju2020

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 0 2 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
рэнзү ctarenju2020 pente_player 2020-06-04T14:59:30+03:00 00:00:00 7 -7 0 Нээлттэй
рэнзү pente_player ctarenju2020 2020-06-04T14:30:00+03:00 00:04:09 -9 9 35 Нээлттэй