Хэрэглэгчийн sisalik Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч KJMeikop

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Гомоку sisalik KJMeikop 2018-03-21T12:55:23+02:00 00:01:33 27 -27 18 Нээлттэй