Хэрэглэгчийн sisalik Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч poiss

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Гомоку sisalik poiss 2018-03-21T13:24:10+02:00 00:01:27 -13 13 21 Нээлттэй