Хэрэглэгчийн kaispar Дурак пасс тоглолт Тоглосон тоглогч toivo20

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
3 0 3 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак пасс kaispar toivo20 2020-11-11T11:40:55+02:00 00:04:24 -20 20 71
Дурак пасс kaispar toivo20 2020-11-11T11:48:15+02:00 00:03:39 -17 17 47
Дурак пасс toivo20 kaispar 2020-11-11T11:45:22+02:00 00:02:34 18 -18 40