Хэрэглэгчийн kaispar Дурак пасс тоглолт Тоглосон тоглогч joosoo

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
4 1 3 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак пасс joosoo kaispar 2020-03-25T13:43:14+02:00 00:05:09 19 -19 58
Дурак пасс kaispar joosoo 2020-03-25T10:15:21+02:00 00:05:05 -21 21 61
Дурак пасс kaispar joosoo 2020-03-25T10:08:36+02:00 00:05:11 23 -23 62
Дурак пасс joosoo kaispar 2020-03-25T10:03:18+02:00 00:05:04 20 -20 61