Хэрэглэгчийн siimeon олон улсын даам тоглолт Тоглосон тоглогч Yllataja

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 1 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
олон улсын даам siimeon Yllataja 2021-01-18T21:15:22+02:00 00:12:47 19 -19 95 Нээлттэй
олон улсын даам siimeon Yllataja 2021-01-11T21:24:37+02:00 00:08:46 -23 23 116 Нээлттэй