Хэрэглэгчийн siimeon Энтропи тоглолт

Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1421 - 1 1 0 0
Бүгдийг шалгах
Тоглогчид Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
siimeon vs. RomeSalumae 1 1 0 0
Нийт: 1 1 0 0