Хэрэглэгчийн poffic Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч antsuonu

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар poffic antsuonu 2018-10-29T21:00:00+02:00 00:09:31 -1 1 56 Нээлттэй