Хэрэглэгчийн poffic Коннэкт 4 тоглолт Тоглосон тоглогч gertel

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
5 0 5 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Коннэкт 4 gertel poffic 2009-11-06T15:12:52+02:00 00:03:54 5 -5 37 Нээлттэй
Коннэкт 4 gertel poffic 2009-11-06T15:11:38+02:00 00:00:26 5 -5 13 Нээлттэй
Коннэкт 4 gertel poffic 2009-11-06T15:10:01+02:00 00:01:26 6 -6 27 Нээлттэй
Коннэкт 4 gertel poffic 2009-11-06T15:09:01+02:00 00:00:55 6 -6 13 Нээлттэй
Коннэкт 4 gertel poffic 2009-11-06T15:08:27+02:00 00:00:28 6 -6 5 Нээлттэй