Хэрэглэгчийн poffic Коннэкт 4 тоглолт Тоглосон тоглогч Torino

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Коннэкт 4 Torino poffic 2008-12-23T11:59:19+02:00 00:01:41 18 -18 27 Нээлттэй