Хэрэглэгчийн seve Дурак пасс тоглолт Тоглосон тоглогч viirus3

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
2 0 2 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Дурак пасс viirus3 seve 2019-11-05T09:29:50+02:00 00:01:57 19 -19 49
Дурак пасс seve viirus3 2019-11-05T09:27:36+02:00 00:02:08 -21 21 47