Хэрэглэгчийн danielg Пэнтэ тоглолт Тоглосон тоглогч ants

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
3 0 3 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Пэнтэ ants danielg 2020-10-27T18:00:05+02:00 00:01:27 0 0 14 Нээлттэй
Пэнтэ danielg ants 2020-10-27T17:59:19+02:00 00:00:43 0 0 10 Нээлттэй
Пэнтэ danielg ants 2020-10-27T17:57:06+02:00 00:01:44 0 0 18 Нээлттэй