Хэрэглэгчийн mirru2010 Отелло тоглолт Тоглосон тоглогч kivikarol

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 0 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Отелло mirru2010 kivikarol 2020-03-11T14:29:44+02:00 00:07:33 -21 21 41 Нээлттэй