Хэрэглэгчийн ants 3 чек тоглолт Тоглосон тоглогч Kris100

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
3 чек Kris100 ants 2009-04-21T16:17:42+03:00 00:10:48 0 0 34 Нээлттэй