Хэрэглэгчийн ants Фишер рандом шатар тоглолт Тоглосон тоглогч Hommik

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Фишер рандом шатар Hommik ants 2021-02-17T20:26:58+02:00 00:00:00 -40 40 0 Нээлттэй