Хэрэглэгчийн ants Стак 4 D тоглолт Тоглосон тоглогч joosepu123

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
1 1 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Стак 4 D joosepu123 ants 2014-10-28T15:14:56+02:00 00:00:27 -21 21 8 Нээлттэй